அன்மை செய்திகள்

தென்மொழியார் நினைவேந்தல் – நிகழ்வு

தென்மொழியார் நினைவேந்தல் தோற்றம் : 03-05-1933 : : : : மறைவு : 12-04-2018 தமிழறிஞர், பகுத்தறிவுப் பாவலர், பெரும் புலவர் தென்மொழி ஞானபண்டிதனார் எம்.ஏ., பி.லிட்., பி.எட்., நாள் 05-05-2018 காலை 10.30 மணி இடம் தென்மொழியார் அரங்கம், அன்னபூர்ணா ஏ.சி. கலையரங்கம், ஆர்.ஏஸ்.புரம், கோவை -641 002 பட திறப்பு புகைப்படம், நூல், விருதுகளின் தொகுப்பு இணையம் அர்ப்பணிப்பு அறக்கட்டளை துவக்கம் : : தலைமை : : தமிழ்த்திரு. மருதாசல அடிகளார் […]