வாழ்க்கை குறிப்பு

தென் மொழி ஞானபண்டிதனாரின் வாழ்க்கைப் பயணம்….

பெயர் : ஞானபண்டிதன் ஊர் : ஆனைமலை {கோவை மாவட்டம்} பெற்றோர் : இரா. கிருட்டிணசாமி – சுப்பாத்தாள் பிறந்தநாள் : 03.05.1933 குடும்பத் தொழில் : வேளாண்மை (வெற்றிலைத் தோட்டம்) உடன் பிறந்தார் : தமையன்மார் இருவர் {தமக்கை, தங்கை} கல்வி : பள்ளி இறுதி வகுப்பு (உள்ளூர்) புலவர் படிப்பு : பேரூர்த் தமிழ்க் கல்லூரி – தருமபுர ஆதீனத் தமிழ்க் கல்லூரி புலவர் பட்டம் : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் ஆசிரியர் பயிற்சி […]